Термини колоквијума

Колоквијуми ће се одржати у петак, 8.2. према сљедећем распореду:

Фонетика и фонологија  у 11:00, учионица 303;

Морфологија глаголских ријечи у 12:00, учионица 303;

Морфологија именских ријечи у 13:00, учионица 303;

Творба ријечи, Лексикологија и лингвокултурологија, Синтакса и Теорија превођења у 11:00, учионица 204. 

Објави: