Резултати испита

Испит из Методике математичког моделовања (26. 9. 2017) положили су:

– Миљана Ковачевић       оцјена  7

Испит из Методике наставе математике 1 (26. 9. 2017) положили су:

– Мартина Живчић         оцјена   6

– Мирослав Симанић     оцјена   6

Испит из Методике практичне наставе математике 2 (26. 9. 2017) нико није положио. 

УПИС ОЦЈЕНА КОД ПРОФ. ДР ДРАГИЦЕ МИЛИНКОВИЋ ОБАВИЋЕ СЕ 28. 9. У 11, КАБИНЕТ 517.

Објави: