Мастер – предавања

Проф. др Вељко Банђур – 16. 11. у 10:00 

Проф. др Златко Павловић – 17. 11. у 9:00 

Проф. др Миле Илић – 23.11. у 15:00 

Проф. др Биљана Сладоје Бошњак – 29. 11. у 12:00 

Проф. др Бранка Ковачевић – 8. 12. у 10:00 

Доц. др Далиборка Шкипина – 8. 12. у 11:30

Објави: