Резултати испита

Историја школства:

1. Жељана Лаловић 22 бодова

2. Ђурђина Ћуповић 10 бодова

Педагогија слободног времена:

1. Светлана Табаковић 29 бодова

2. Ана Ћубић 19 бодова

Андрагогија:

1. Анђела Ћубић 23 бода

Објави: