Резултати испита

РЕЗУЛТАТИ ИЗ УВОДА У АНДРАГОГИЈУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                                              БОДОВИ

  1. СНЕЖАНА РАДИЋ
  2. СВЈЕТЛАНА ГАШЕВИЋ
  3. НЕВЕНА ШЕКАРА
  4. АНА ЂОДО
  5. БИЉАНА БЕАТОВИЋ
  6. ЈЕЛИЦА ГУТИЋ
  7. ДРАГАНА МАРКОВИЋ
  8. МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ
  9. МИЛИЦА ГУТИЋ
  10. МИЛИЦА ВРАНЕШ

20

10

8

6

6

5

4

2

0

0

 

Објави: