Почетна Обавјештења за студенте - новинарство Медији и политика - резултати колоквијума

Медији и политика – резултати колоквијума

  • Ђорђе Лаловић – 14 бодова
  • Маријана Вилотић – 19 бодова
  • Анђела Вељовић – 19 бодова
  • Дејан Јелић – 16 бодова
  • Анђела Короман – 17 бодова
  • Невена Лулеџија – 19 бодова
Објави: