Rezultati-Savremeni

REZULTATI SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3,4,7,8

Usmeni ispit iz Savremenog 3 je u utorak,   26.02. u 11:00,

Usmeni ispit iz Savremenog  4,7,8 je u srijedu,   27.02. u 10:30

 

Radovi se mogu pogledati  prije usmenog ispita! Studenti koji nisu položili ispit-dužni su doći na uvid!

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Svetlana Lukić

9 -10(devet)

8-9 (devet)

2. Sara Skočo

7-8 (osam)

7(sedam)

3. Boško Pavlović

6 (šest)

7-8(sedam)

4. Katarina Simić

8-9 (devet)

5 (pet)

5. Jovana Nastić

8 (osam)

8-9 (osam)

 

 

 

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Jelena Jovičić

6-7(sedam)

7-8 (osam)

8 (osam)

2.  Tanja Radović

6(šest)

7(sedam)

6(šest)

3.  Milica Savić

7(sedam)

7(sedam)

5 (pet)

4.  Dušica Novaković

8(osam)

8(osam)

9 (devet)

5.  Sofija Bakula

7-8(sedam

7(sedam)

7(sedam)

6.  Jelena Knežević

7(sedam)

6(šest)

7(sedam)

7. Spomenka Nikolić

8 (osam)

5 (pet)

8 (osam)

8. Đorđina Renovica

———

6(šest)

5 (pet)

9. Anđela Ivanović

6-7(sedam)

8 (osam)

6-7(šest)

10. Anja Galić

6-7(sedam)

8 (osam)

5 (pet)

11. Željka Kenjić

6(šest)

5 (pet)

8 (osam)

12. Marija Ivković

8-9 (devet)

8-9 (devet)

 

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 7-

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1.Srđan Popović

8-9(osam)

8-9 (devet)

8-9 (devet)

2.Sunčica Radović

7-8 (osam)

8(osam)

 

3. Marija  Ašćerić

7-8 (osam)

6(šest)

5 (pet)

5. Dragana Đurić

7 (sedam)

7 (sedam)

5 (pet)

 

Savremeni njemački jezik 8- 

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

4. Đorđe Radović

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

4. Sara Pandurević

7-8(sedam)

6(šest)

5 (pet)

4. Srđan Gačanin

9 (devet)

9 (devet)

8(sedam)

4. Tijana Vujčić

7 (sedam)

9 (devet)

7 (sedam)

4. Srđan Gačanin

9 (devet)

9 (devet)

8(sedam)

 

 

Објави: