Rezultati-Savremeni

 

 

Usmeni ispit iz Savremenog 7,8 je u četvrtak,   27.12. u 13:00

Savremeni njemački jezik 7-

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

  1. Tijana Vujčić

7-8(sedam)

8 (osam)

6/7(sedam)

 

Savremeni njemački jezik 8- 

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

1.Ozren Obradović

6(šest)

8 (osam)

7 (sedam)

3. Nikolina Čajević

6-7(sedam)

7 (sedam)

6-7 (sedam)

4. Đorđe Radović

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

4. Sara Pandurević

7-8(sedam)

6(šest)

5 (pet)

4. Srđan Gačanin

9 (devet)

9 (devet)

8(sedam)

Објави: