Резултати-Савремени 3,4,5,6,7,8

Usmeni ispit iz Savremenog 3,4, je u petak 27.04. u 12:00, a usmeni iz Savremenog 5,6,7,8 u četvrtak, 26.04. u 11 sati!

 

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Anđela Rakić

7 (sedam)

5 (pet)

2. Anja Golić

9 (devet)

 8 (osam)

3.Spomenka Nikolić

9 (devet)

7 (sedam)

4. Željka Kenjić

5 (pet)

5 (pet)

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Tamara Šubat

6(šest)

5 (pet)

7-8 (osam)

2.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

1.Anja Tadić

8 (osam)

7-8 (osam)

5 (pet)

4.Maja Terzić

7(sedam)

9 (devet)

5 (pet)

11. Danijela Cvjetinović

5 (pet)

8(osam)

5 (pet)

11.  Milica Cicović

5 (pet)

8(osam)

5 (pet)

11.  Tanja Radović

5 (pet)

8(osam)

5 (pet)

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 5- pismeni

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod(NJemački)

1.Sunčica Radović

6*(šest)

7 (sedam)

8 (osam)

3.Brankica Stanić

6*(šest)

6(šest)

5 (pet)

4.Žaklina Čolaković

7 (sedam)

 7 (sedam)

5 (pet)

5. Anđela Cicović

7 (sedam)

8-9 (devet)

7 (sedam)

6.Marija Ašćerić

7 (sedam)

6*(šest)

8 (osam)

7. Milica Lončar

7 (sedam)

7 (sedam)

7 (sedam)

8. Dajana Gluhović

7 (sedam)

5 (pet)

6*(šest)

9.Strahinja Trifković

9 (devet)

5 (pet)

7 (sedam)

9.Stefan Rosić

6(šest)

5 (pet)

5 (pet)

9.Jovana Novaković

6(šest)

5 (pet)

7 (sedam)

9.Oliver Belić

5 (pet)

5 (pet)

8 (osam)

9.Jovana Obradović

5 (pet)

5 (pet)

5 (pet)

Savremeni njemački jezik 6- pismeni

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1.Dragan Đurić

6(šest)

7 (Sedam)

5 (pet)

Savremeni njemački jezik 7- pismeni

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

3. Đorđe Radović

5 (pet)

7 (sedam)

6 (šest)

4.Sara Pandurević

8 (osam)

7 (Sedam)

6-7 (sedam)

2. Valentina Dragoljević

9 (devet)

7 (sedam)

7 (sedam)

Savremeni njemački jezik 8- pismeni

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

1.Ozren Obradović

6(šest)

8 (osam)

5 (pet)

2. Sanja Vasilj

5 (pet)

7 (sedam)

5 (pet)

Објави: