Глосар из Увода у студије књижевности 1

Теме/појмови које треба уврстити у глосар су сљедећи:

 

 1. Erzählerische Texte: Inhalt und Stoff
 2. Motiv und Thema
 3. Aufbau
 4. Erzählform: Ich-Form und Er-Form
 5. Autor und Erzähler
 6. Fiktion
 7. Erzählverhalten
 8. Erzählperspektive (point of view)
 9. Dialog, Bericht, Beschreibung
 10. Innerer Monolog
 11. Erlebte Rede
 12. Stream of consciousness

Свака од ових тема/појмова садржи још низ других који којима се могу проширити. Погледати D. Gutzen „Einführung in ide neuere deutsche Literaturwissenschaft“.

Консултовати неки од књижевних лексиокона на српском језику, а затим направити глосар.

Глосар не мора бити једноставан превод једне ријечи или дефиниције. И при прављењу глосара може се испољити труд и креативност, што ће се и оцјењивати.

Глосаре донијети у писаној форми на испит, 26.04.2018. у 10:00 сати.

Објави: