Резултати књижевност-априлски рок

Положили су:

Средњовјековна: Којић 8, Лукић 8, Павловић 8, Стакић 6, Зекић 8

Просветитељство: Галић 8, Савић 9

Класика: Лончар 7

Семинар 1945: Гачанин 5

Остали нису положили.

Други предмети још нису прегледани.

Објави: