Резултати испита књижевност

Положили су:

Класика:

Ашћерић 8

Берлић 8

Кнежевић 8

Новаковић 8

Радовић 8

Средњовјековна

Чворић 9

Просветитељство

Бакула 6

Барок

Милановић 6

Новаковић 8

Пајић 7

Росић 6

Културно-политичка историја

Чолаковић 9

Кнежевић 8

Станић 10

Објави: