Резултати

Теорија скупова:

Лана Велетић 23 (7+5+0+4+0+7)

Анализа 4:

Самоуковић Вања 2 (1+0+1+0+0)

Реална анализа:

Анђела Чворо 20 (8+8+4+0+0)

Вјероватноћа и статистика:

Анђела Чворо 30 (7+8+8+7+0)

Примједбе на бодове се могу упутити мејлом.

Објави: