Резултати доц. др Владимир Владичић

Аналитичка геометрија:

1. Ивана Ивковић   7

Диференцијалне једначине:

1. Огњен Веселиновић    9

2. Маја Самоуковић         8

3. Жељана Крстовић       8

4. Ведран Дурић              5 ( положио задатке)

5. Игор Новокмет            5

Упис оцјена и увид у радове понедељак 05.02. у 10 часова.

Објави: