Термини усмених испита

Вјероватноћа и статистика: 20.02. у 10:00ч

Увод у алгебру 21.2. у 10:00ч

Алгебра 22.2. у 10:00ч

Анализа 1, Анализа 2, Аналитичка геометрија 25.2. у 12:00ч

Геометрија 1, Комбинаторика, Теорија бројева, Теорија графова, Геометрија 2, Виша геометрија: 26.2. у 10:00ч (+ додатни термин 28.2. у 10:00 за студенте који 26.2. полажу Линеарну алгебру 1)

Линеарна алгебра 1, Диференцијалне једначине: 26.2. у 10:30ч

Објави: