Почетна Обавјештења за студенте - математика и рачунарство Апсолвентски испитни рок (Топологија, Реална анализа)

Апсолвентски испитни рок (Топологија, Реална анализа)

Топологија:

Мирковић Јована 21 (2+0+8+3+8)

Анђела Јокановић 18 (2+0+8+0+8)

Оливера Војдел 18 (2+0+8+0+8)

Реална анализа:

Ања Лаловић 30 (0+6+8+8+8)

Слађана Клачар 20 (8+0+4+0+8)

Анђела Јокановић 16 (0+0+2+8+6)

Невена Васић 16 (0+0+0+8+8)

 

Објави: