Методика наставе рачунарства 1

Резултати писменог дијела испита одржаног 22.2.2019.

1. Маја Самоуковић – 27 бодова

2. Ведран Дурић – 25 бодова

Максималан број бодова је 50. 

Да би се положио писмени дио испита потребно је остварити бар 25 бодова. 

Објави: