Резултати усменог испита

Усмени испит из Алгебре су положили сљедећи студенти:

Арсеновић Наташа (шест)

Илић Наташа (шест)

Малиновић Драгана (шест)

Марковић Борисав (шест)

Објави: