Резултати

Студент Жељана Крстовић је положила писмени дио испита Статистичка физика. 

Увид у радове је 21.2.2019. у 15:00 часова. 

Напомињу се студенти да проф. др Милан Пантић ће одржати усмене испите из предмета које он предаје у сљедећим терминима:

Четвртак-21.2.2019. у 15:00 часова, 

Петак-22.2.2019. у 9:00 часова. 

Објави: