Увод у студије језика, јануар 2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПН

П1

П2

ЗИ

УБ (оцјена)

 1. Васић, Драго

10

14

13

19

56 (6)

 1. Влачић, Зорана

10

18

18

23

69 (7)

 1. Горанчић, Милица

10

20

18

50

98 (10)

 1. Јањић, Емилија

10

14

17

31

72 (8)

 1. Ковачевић, Ирина

10

0

1

36

47 – fail

 1. Пекељевић, Елена

10

19

19

42

90 (9)

 1. Петровић, Слађана

10

16

17

42

85 (9)

 1. Сокнић, Милица

10

18

16

44

88 (9)

 1. Срдановић, Немања

10

12

15

14

51 (6)

 1. Терзић, Јована

10

0

19

27

56 (6)

 1. Томић, Слађана

10

11

12

3

36 – fail

 1. Ћирић, Сузана

10

18

19

40

87 (9)

 


[1] Једанаест од могућих двадесет бодова на првом парцијалном значи да на другом парцијалном треба освојити 12 или више бодова, да би први парцијални важио као положен.

Објави: