Резултати колокв. ЕК1

 1. Андреа Делић…………….5/6 (10 бод.)
 2. Саша Брезо……………..8 (17.5 бод.)
 3. Јована Јововић…………..8
 4. Анђела Петронић………..5/6
 5. Јелена Ашћерић…………….5/6
 6. Дарко Анђелић…………7 (15 бод.)
 7. Петар Мацан……………..8
 8. Урош Нешковић………7
 9. Јелена Шеховац————6 (12.5 бод.)
 10. Ивана Малишић………6
 11. Анастасија Клачар…….9 (20 бод.)
 12. Марија Томић……8
 13. Марина Лиловић…..7
 14. Александар Марјановић………5/6
 15. Владимир Бејат…………….7
 16. Ковиљка Тепавчевић…………9
 17. Ведрана Граховац……….5/6
 18. Милан Паликућа…….9
 19. Наташа Милинковић………5/6
 20. Анђела Ковачевић…..7
 21. Мирјана Голубовић………..8
 22. Николина Глишић…7
 23. Ана Мичић……………..6

 

Други колоквијум: 22. 1. 2020 у 14.00 часова.

Објави: