Резултати испита

Писмене испите положили су сљедећи кандидати:
 
Књижевност романтизма:
Сандра Качаревић,
Биљана Никитовић,
 
Модерна енглеска књижевност – поезија:
Драгослав Јовановић.
 
Увод у англистику:
Марија Мушикић,
Магдалена Кунарац,
Марко Мајмуновић.
 
Остали кандидати нису положили.
Објави: