Резултати испита

Испит из предмета Увод у англистику није нико положио. 
 

Писмене испите положили су сљедећи кандидати: 
Књижевност романтзима: Михаило Милић;
Књижевност енглеског класицизма и сентиментализма: Сандра Качаревић и Ангелина Бојић;
Модерна енглеска књижевност – проза: Весна Богдановић и Славиша Митровић.
Усмени испит: 25.9. у 12:00 часова.
 

Огњен Куртеш одржаће консултације 25.9. од 14:00 до 15:00 часова (кабинет бр. 425). 

Објави: