Норма српског језика

Први колоквијум из предмета Норма српског језика положили су:

1. Ненад Маринковић, 10

2. Тијана Дукић, 9

3. Маја Коњокрад, 8

4. Томислав Голубовић, 8

5. Алекса Шарац, 7

6. Милош Новчић, 7

6. Сава Жужа, 7

7. Јована Голубовић, 6

8. Никола Радоња, 6

9. Лазар Драшковић, 6

10. Лука Лучић, 6

11. Ведрана Пандуревић, 6

12. Лука Бенић, 6 .

Објави: