Колокв. СЕК, СПШ, УУСЕК

Заказују се колокивијуми из сљедећих предмета:

Увод у студије енг. књиж: 25. 12. 2019. у 16.30 часова (градиво које треба припремити: листа термина)

Средњ. енг. књиж. 17. 12. 2019. у 13.15 часова (градиво: Беовулф, The Wanderer, The Seafarer, The Ruin, Bede, The Dream of the Rood)

Специлани курс — Шекспир: 18. 12. 2019. у 11.30 часова (градиво: Macbeth, The Merchant of Venice)

Објави: