Књижевност- резултати писмених испита

Писмени испит из предмета Енглеска књижевност 18. вијека није положио ниједан кандидат.

Писмени испит из предмета Књижевност енглеског романтизма положила је Јована Голубовић.

Објави: