Почетна Извјештаји комисија о студентским радовима Извјештај за оцјену научне заснованости и пoдобности теме и кандидата мср Јелене Вујичић за израду докторске дисертације