Почетна Избори у звања Извјештај комисије о пријавњеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфични језици (ужа образовна област Германистика – Њемачки језик и лингвистика, предмети: Савремени њемачки језик 1, Савремени њемачки језик 2,

Извјештај комисије о пријавњеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфични језици (ужа образовна област Германистика – Њемачки језик и лингвистика, предмети: Савремени њемачки језик 1, Савремени њемачки језик 2,

Извјештај Комисије

Објави: