Почетна Избори у звања Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка област Специфични језици (Германистика) – два (2) извршиоца.

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка област Специфични језици (Германистика) – два (2) извршиоца.

Извјештај Комисије

Објави: