Почетна Вијести Трећи уписни рок за академску 2022/23. годину

Трећи уписни рок за академску 2022/23. годину

Трећи уписни рок – Први циклус студија

(1) пријављивање кандидата почиње 19. 9. 2022. године, а завршава 23. 9. 2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 26. 9. 2022.године са почетком у 9 часова.
(3) објављивање резултата конкурса је 27. 9. 2022. године до 14 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 28. 9. 2022. године, а завршава се 30. 9. 2022. године;

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерену копију уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Конкурса, с тим да се оригинали достављају на увид приликом предаје докумената);
(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

Посебне одредбе за први циклус студија можете погледати  овдје.

Објави: