Почетна Вијести Састанак центара за помоћ студентима с инвалидитетом

Састанак центара за помоћ студентима с инвалидитетом

На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, дана 15. 11. 2021. године са почетком у 12.00 часова, одржан је Дванаести регионални састанак центара/уреда за помоћ студентима с инвалидитетом. Тема састанка била је  Стратешко планирање рада центара/уреда. Састанку су присуствовали  представници Центра за подршку студентима с инвалидитетом Универзитета из Бањалуке, Уреда за подршку студентима с инвалидитетом Свеучилишта из Мостара, Уреда за подршку студентима с инвалидитетом Универзитета из Сарајева, Центра за подршку студентима с хендикепом из Београда и Центра за подршку студентима с инвалидитетом Универзитета у Источном  Сарајеву.  Учесници састанка дефинисали су теме у оквиру којих су предложили активности за њихову реализацију. Дефинисане су сљедеће теме:  промоција  центара/уреда, пројектне и истраживачке активности уз приједлог донатора, информисаност студената с инвалидитетом, јачање компетенција студената с инвалидитетом и академског особља, унапређивање компетенција студената, попис установа/организација за сарадњу и друге актовности (конференције и слично). Урађена је и SWOT анализа за сваки поједини уред/центар.

Мрежи су се  на zoom састанку, одржаном 29. 11. 2021. године у 12.00 часова, прикључили  центри/уреди за подршку студентима с инвалидитетом  Свеучилишта  из Сплита, Свеучилишта из  Загреба, Универзитета из Новог Сада, Велеучилишта из Бјеловара и Велеучилишта из  Карловца, тако да Мрежа центара/уреда за подршку студентима с инвалидитетом броји укупно десет универзитета из Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске, с тенденцијом даљег ширења.

Објави: