Апсолвентски рок – децембар 2019.

Испити у децембарском (апсолвентском) року биће одржани у сљедећим терминима:

Синтакса реченице – 4. 12. у 10.00 (писмени), 4. 12. у 13.00 (усмени);

Српска књижевност 20. вијека (проза) – 16. 12. у 13.00 (писмени), 17. 12. у 13.00 (усмени);

Српска књижевност 20. вијека (поезија) – 16. 12. у 13.00 (писмени), 17. 12. у 13.00 (усмени);

Савремена српска драма – 17. 12. у 13.00;

Књижевност и историја – 17. 12. у 13.00;

Семантика – 12.12. у 13.00 (писмени), 13.12. у 9.30 (усмени);

Лингвистичка стилистика српског језика -17. 12. у 13.00 (усмени);

Социолингвистика – 12.12. у 13.00 (писмени), 13. 12. у 9.30 (усмени);

Функционална стилистика српског језика – 17. 12. у 13.00 (усмени).

Објави: