Мајски апсолвентски рок

Теорија превођења, Методика наставе руског језика – 26.05. у 13:00 (писмени), 29.05. у 14:00 (усмени).

Српска књижевност 20. в. 1 и 2 – 24.05. у 9:30 (писмени), у 12:00 (усмени);

Општа књижевност – 23.05. у 9:00 (писмени), у 11:00 (усмени);

Објави: