Децембарски апсолвентски рок, ТЕРМИНИ

Апсолвентски децембарски рок, ТЕРМИНИ:

Историја руског језика 1: 19. 12. у 10

Историја руског језика 2: 19. 12. у 10

Социолингвистика: 19. 12. у 10

Семантика: 12. 12. у 13 (писмени), 13. 12. у 9:30 (усмени)

Лингвистика текста: 12. 12. у 13 (писмени), 13. 12. у 9:30 (усмени)

Општа књижевност: 25. 12. у 9 (писмени), 25. 12. у 11 (усмени)

Руска књижевност 20. вијека: 25. 12. у 9 (писмени), 25. 12. у 11 (усмени)

Српска књижевност 20. вијека 1: 16. 12. у 13 (писмени), 17. 12. у 13 (усмени)

Српска књижевност 20. вијека 2: 16. 12. у 13 (писмени), 17. 12. у 13 (усмени)

Стилистика српског језика: 17. 12. у 13

Методика српског језика и књижевности: 23. 12. у 10

Синтакса српског језика: 4. 12. у 10 (писмени), 4. 12. у 13 (усмени)

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика: 23. 12. у 11 (писмени), 24. 12. у 13 (усмени)

Синтакса руског језика: 23. 12. у 13 (писмени), 24. 12. у 13 (усмени)

Теорија превођења: 23. 12. у 15 (писмени), 24. 12. у 13 (усмени)

Методика наставе руског језика и књижевности: 23. 12. у 9 (писмени), 24. 12. у 13 (усмени)

 

 

Објави: