Почетна Термини испита - математика и рачунарство Јун 1 - усмени испити, рачунарство

Јун 1 – усмени испити, рачунарство

Базе података – 28.6. у 8:30
Информациони системи – 28.6. у 8:30
Мултимедијални системи – 28.6. у 8:30
Интернет програмирање – 28.6. у 8:30
Програмски језици –28.6. у 8:30
Рачунарски практикум – 28.6. у 8:30

Методика наставе рачунарства 1 – 20.6. у 9:00
Методика наставе рачунарства 2 – 20.6. у 9:00

Основи програмирања – 28.6. у 8:00
Објектно оријентисано програмирање – 28.6. у 8:00

Алгоритми и структуре података – 17.6. у 11:00
Оперативни системи – 28.6. у 8:00
Рачунарска графика – 28.6. у 8:00
Рачунарске мреже – 28.6. у 8:00

Објави: