Усмени испити-физика

Обајвештавју се студенти Математике и физике да ће проф. др Милан Пантић одржати испите из предемтње које предаје у честврртак, 7.3.2024. у 16.00 чадова и петак, 8.3.2024. у 8.00 часова..

Објави: