Статистикчка физика

Заказује се испит из Статистичке физике у децембарском апсолвентском року:

писмени дио 4.12.2019. у 10:00 часова,

усмени дио 5,12.2019. у 12:15 часова.

Објави: