Почетна Термини испита - математика и физика Распоред колоквијума у јануару 2020.

Распоред колоквијума у јануару 2020.

I година:

Анализа 1 21.1. у 13:00

Увод у алгебру

Теорија скупова 23.1. у 10:30

Механика

II година:

Анализа 3

Линеарна алгебра 1 23.1. у 10:00

Геометрија 1

Комбинаторика

Електромагнетизам 29.1.2020.  у 10:00

III година:

Диференцијалне једначине

Топологија

Комплексна анализа

Атомска и молекуларна физика 29.1.2020.  у 10:00

Основи теоријске механике 25.1.2020.  у 10:00

IV година:

Алгебра 23.1. у 10:00

Диференцијална геометрија

Статистичка физика

Физика чврстог стања

 

Објави: