ИСПИТНИ РОКОВИ 2020

Испитни рокови за цијелу годину 2020:

ЈАНУАР

АПРИЛ

ЈУН-ЈУЛ /ИСПРАВКА

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

Термини који недостају у табелама:

Педагогија 

29.1. у 15:00; 19.2.  у 15:00; 24.4. у  у 15:00; 18.6.  у 15:00;  9.7.  у 15:00; 3.9.  у 15:00; 24.9.  у 15:00; 3.10.  у 9:00.

Објави: