Апсолвентски рок – децембар 2019.

У апсолвентском децембарском року академске 2018/19. године испити ће бити одржани у сљедећим терминима:

– Лингвистика текста, Социолингвистика, Семантика, Жаргонизми и неологизми у језику и књижевности – 21. 12. у 8.00;

– Јужнословенске књижевности – 24. 12. у 12.00;

– Српска књижевност 20. вијека (проза)/(поезија), Постмодерна српска књижевност – писмени – 24. 12. у 10.00,

                                                                                                                                            – усмени – 26. 12. у 10.00,

– Методика наставе српског језика и књижевности 1, Методика наставе српског језика и књижевности 2 – 24. 12. у 11.00;

– Дјечија књижевност –  26. 12. у 14.00;

– Синтакса реченице – писмени – 27. 12. у 9.00,

                                    – усмени – 27. 12. у 13.00;

– Лектура и коректура текста – 27. 12. у 11.00;

– Лингвистичка стилистика српског језика, Функционална стилистика српског језика – 24. 12. у 10.00.

Објави: