Почетна Термини испита - српски језик и књижевност Промјена термина испита код проф. др Саше Кнежевића

Промјена термина испита код проф. др Саше Кнежевића

Умјесто 28. августа, како је раније било назначено, сви испити код проф. др Саше Кнежевића (Народна књижевност 1, Народна књижевност 2, Усмена и писана књижевност, Новија српска књижевност, Српска књижевност романтизма, Поезија предромантизма и романтизма, Дјечија књижевност, Фантастика у књижевности, као и испити на мастерским студијама) биће одржани у петак 8. септембра – писмени дио испита у 10 ч., а усмени у 12 ч.

Објави: