Априлски испитни рок, други термин

Руски језик 1 – 14.5. у 10 (писмени), 14.5. у 12 (усмени)

Стара српска књижевност – 20. 5. у 9 (писмени), 20. 5. у 13 (усмени)

Теорија писмености – 20.5. у 9 (писмени), 20.5. у 13 (усмени)

Општа књижевност 1 – 20.5. у 9 (писмени), 20.5. у 13 (усмени)

Морфосинтакса српског језика – 15.5. у 13 

Дјечија књижевност – 16.5. у 13 

Српска књижевност романтизма – 13.5. у 13 (писмени), 14.5. у 13 (усмени)

Упоредна граматика словенских језика – 15.5 у 13 

Синтакса реченице – 15.5. у 13 (писмени), 16.5. у 13 (усмени)

Српска књижевност 20. вијека (проза) – 14.5. у 10 (писмени), 14.5. у 12 (усмени)

Лингвистичка стилистика српског језика – 13.5. у 13 (писмени), 14.5. у 13 (усмени)

Српска књижевност 20. вијека (поезија) – 14.5. у 10 (писмени), 14. 5. у 12 (усмени)

Функционална стилистика српског језика – 14.5. у 13

Социолингвистика – 16.5. у 13 (писмени)

 

МАСТЕР

Испит из уже струке 

проф. др Милош Ковачевић – 24. 5. у 9:30

проф. др Бранка Брчкало – 13.5. у 11

 

 

Објави:

Повезано