Предавања – мастер

Предавања: 

Лингвистика 

29. 11. у 10.00 часова Стилски и језички поступци савремене српске прозе (проф. др Миланка Бабић);

29. 11. у 12.00 часова Лингвистика у савременим теоријама (проф. др Милош Ковачевић);

30.11. у 11.00 часова Методологија и техника научног рада (проф. емеритус Бранко Летић) – учионица 108;

7. 12. у 10.00 часова; и 21. 12. у 10.00 часова Савремена организација наставе српског језика и књижевности (проф. др Бранка Брчкало) – учионица 108;

 

Књижевност

30. 11. у 11.00 часова Методологија и техника научног рада (проф. емеритус Бранко Летић) – учионица 108;

6. 12. у 10.00 часова Српска култура и књижевност (проф. др Војо Ковачевић) – кабинет 408;

7. 12. у 10.00 часова Савремена организација наставе српског језика и књижевности (проф. др Бранка Брчкало) – учионица 108;

14. 12. у 9.00 часова Књижевност у савременим теоријама (проф. др Ранко Поповић);

 

Објави: