Термини испита, допуна

Лингвокултурологија руског језика: 26. 9. у 11. 30

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика, Лексикологија руског језика 1 и 2, писмени: 21. 9. у 9

Синтакса руског језика, писмени: 21. 9. у 11

Теорија превођења, писмени: 21. 9. у 13

Социолингвистика: 26. 9. у 11. 30

Методика наставе руског језика и књижевности: 26. 9. у 11. 30

Усмени ће бити одржани 26. 9. са почетком од 11.30.

Објави: