ТЕРМИНИ ИСПИТА, апсолвентски децембарски рок

Историја руског језика 1 и 2: писмени 6. 12. у 12.00, усмени 7. 12. у 13.00

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика: писмени 7. 12. у 14.00, усмени 8. 12. у 8.00

Синтакса руског језика: писмени 7. 12. у 11.30, усмени 8. 12. у 8.00

Теорија превођења: писмени 6. 12. у 13.30, усмени 7. 12. у 13.00

Социолингвистика: 8. 12. у 8.00

Методика наставе руског језика и књижевности: писмени 7. 12. у 8.30

Колоквијуми у апсолвентском децембарском року биће одржани у петак, 3. 11. са почетком у 11.30. Молимо студенте који планирају радити колоквијуме да се пријаве два дана раније на мејл Катедре.

Објави: