Резултати колоквијума

Творба ријечи у руском језику – Теодора Вукосав 25 б.

Морфологија глаголских ријечи у руском језику – Митра Максимовић 37 б.

Морфологија именских ријечи у руском језику – Данијела Буха 22 б.

Синтакса руског језика – Јана Павловић 25 б., Жељана Печеница 23 б. 

 

Сви студенти могу погледати своје радове 21.6. у 8:00. 

Објави: