ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА

Фонетика, уторак 24. 12. у 13:00, кабинет 506

Морфологија глаголских ријечи, уторак  24. 12. у 13:00, кабинет 506

Морфологија именских ријечи, уторак  24. 12. у 13:00, кабинет 506

Творба ријечи у руском језику, сриједа 25. 12. у 14:00, кабинет 506

Лексикологија и лингвокултурологија, сриједа 25. 12. у 14:00, кабинет 506

Синтакса, сриједа 25. 12. у 14:00, кабинет 506

 

Објави: