ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ РОК, термини

Методика српског језика и књижевности: 18. 12. у 11

Општа књижевност: 23. 12. у 9 писмени, у 11 усмени

Руска књижевност 20. вијека: 23. 12. у 9 писмени, у 11 усмени

Руски реализам 2: 6. 12. у 9

Синтакса српског језика: 22. 12. у 13

Српска књижевност 20. вијека 1 и 2: 10. 12. у 10 писмени, у 12.30 усмени

Стилистика српског језика: 15. 12. у 11

Испит из уже струке (мастер): 18. 12. у 11

Термини који недостају биће накнадно додати.

Објави: