Почетна Обавјештења за студенте - разредна настава Рапоред учионица за наредну седмицу

Рапоред учионица за наредну седмицу

– Метод. прак. наст. матем. 2 (шк. рад)  – уторак, учионица 303 (14:45-16-30) и 201 (16:30-18:15).

– Методика наставе српског језика и књижевности 2 (школски рад) – сриједа, учионица 201 (9:45 – 11:15) и 

202 (11:30-13:00)

– Методика наставе физичког васпитања – сриједа, учионица 202 (13:00-15:30)

– Културна историја Срба – четвртак, учионица 202 (9:45-10:30)

Методика наставе физичког васпитања- петак, учионица 201 (13:00-15:30)

Објави: