Октобарски рок 2. термин

– Дидактика 1, Дидактика 2         16. 10. у 13:00

– Методологија педагошких истраживања       16. 10. у 13:00

– Методика наставе ППД 1       17. 10. у 14:00

– Методика наставе математике 1    17. 10. у 14:00

– Методика практичне наставе математике 2      17. 10. у 14:00

 

Објави: